14 maj 2010

Millenniemålen

FN:s mål för världens länder, att uppnå 1990 - 2015


Utplåna extrem fattigdom och hunger

(Antalet fattiga ska halveras till 2015)


Uppnå grundläggande utbildning för alla
Öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställningMinska barnadödligheten

(Barnadödligheten ska minskas med två tredjedelar.)


Förbättra mödrahälsan

(Mödradödligheten ska minskas med tre fjärdedelar.)

Bekämpa HIV/ Aids, malaria och andra sjukdomar
(Spridningen av hiv, malaria och tbc ska stoppas helt.)

Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling


Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar
Källor: http://www.undp.se/ och http://www.millenniemalen.nu/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Endast kommentarer undertecknade med namn publiceras.