16 augusti 2010

Om Frankrike och folkmordet i Rwanda

Göran Dahlgren


Folkmordet i Rwanda 1994 har gett upphov till mycken debatt. Vilken var Frankrikes roll i det? Kände det till vad som skulle hända? Kunde folkmordet ha stoppats?I boken La France au Rwanda. Complicité de génocide? (Frankrike i Rwanda. Medhjälp tillfolkmord?) försöker Francois-Xavier Verschave ge svar på dessa frågor. Författaren försöker utreda vad som är sant och inte när det gäller Frankrikes eventuella inblandning i och ansvar för folkmordet i Rwanda. Han baserar sin utredning (som är en av de viktigaste som gjorts i ämnet) på intervjuer och tidningsartiklar och är tvungen att gissa om mycket. I slutändan kvarstår att det i nuläget inte går att veta vad som hände. De flesta länder tiger om ämnet och bevis är svåra att frambringa.

Jag ska i den här artikeln inte gå igenom händelserna i Rwanda. Jag ska uppehålla mig vid första kapitlet i hans bok där han undersöker Frankrikes intressen i Rwanda. Det kan för en del, även för fransmän, verka märkligt att Frankrike engagerar sig i ett så avlägset, litet land. Det var inte en fransk koloni (det var en belgisk), det saknar naturresurser, och militärt verkar det inte finnas något skäl att vara där. Frankrike är knappast hotat på grund av inte närvara med militära styrkor. Dess nationella intressen står inte på spel.

Läs mer här