19 november 2010

Om "den stora korruptionen"

Göran Dahlgren

ELF-affären var en av Frankrikes största rättsskandaler. Den varade ett tiotal år och fastän de största bovarna aldrig åtalades, och fastän de åtal som inleddes rörde mindre summor, så hade den en stor betydelse när det gällde att blottlägga vad som brukar kallas ”den stora korruptionen”. Stora summor frigörs i kommissioner och diverse utbetalningar när större kontrakt skrivs på. Ofta rör det sig om affärsuppgörelser kring utvinning av naturresurser, vapenleveranser. Pengarna tycks ofta gå direkt till statschefer och företagsledare.

Eva Joly som ledde utredningen förvånades av två saker under arbetets gång. För det första att det rörde så stora belopp. Bara ELF betalade under åren 1989-1993 cirka 300 millioner euro i svarta utbetalningar.

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Endast kommentarer undertecknade med namn publiceras.