20 augusti 2016

Om franska språket på nätet

Göran Dahlgren

Något som frankofoniförespråkarna säkert undrat mycket över är hur franskspråkigheten klarar sig på internet. Hur mycket skrivs på franska? Hur står sig språket i konkurrensen från andra språk? Är engelska på väg att ta över?

I rapporten ”La langue française dans le monde” finns ett avsnitt som tar upp sådana ämnen. Det går igenom statistik från olika källor som berör frågor kring språkanvändning. Det frankofonin är mest intresserad av är hur mycket som skrivs på franska på de olika tjänsterna. Användarens språktillhörighet är viktig men även mängden franskspråkig text och innehåll.

Bristen på tillförlitliga källor gör studien osäker. De är ofta ofullständiga och sporadiska. En del sajter har egen statistik ibland som används av rapporten. Några källor som citeras är Ethnologue, W3Techs-World Wide Web Technology Surveys och Internet World Stats.

Det går inte alltid att utläsa användarens språktillhörighet. Statistiken går efter nationell tillhörighet och inte det språk användaren skriver och läser på. Ibland kan en användare växla språk och använda olika språk vid olika tillfällen. Detta kan statistiken inte utläsa.

Rapporten försöker således att ta reda på hur stor andel av trafiken globalt som sker på franska. Situationen framställs som en ”tävling”. Franska språket ”tävlar” mot de andra språken. I denna tävling ligger franska språket ganska väl till hävdas det i enlighet med den optimism som präglar frankofoniförespråkarnas jargong. Trots att engelska dominerar stort finns det utrymme för andra språk, däribland franska.

Franska språket, när det gäller antalet användare på nätet, hamnar på 9:de plats, vilket är bra med tanke på att det är på plats 16 när det gäller det globala antalet språkanvändare. Franskan gör alltså bra ifrån sig på nätet. Placeringen är bättre på nätet än vid en jämförelse med det totala antalet som talar och skriver språket.

På andra tjänster går detta igen. Således är franska språket på tredje plats på Wikipedia. Detta motsvarar dock endast 5,5 % av det totala antalet. Engelska dominerar här liksom på många andra tjänster stort. På Twitter är franska språket på sjätte plats med 12 %, på Instagram har man 1,7 %. När det gäller antalet hemsidor ligger franska på sjätte plats och på tredje plats när det gäller antalet bloggar.

Frankrike ”tävlar” således främst med västerländska språk. Detta kommer att förändras när folkrika stater får tillgång till internet, säger rapporten. Antalet använda språk kommer att växa och mängden innehåll på andra språk kommer att öka.

I en passage citeras en rapport av Pauline Franchini. Hon menar att ”franska språket är långt ifrån att vara hotat på nätet”. Hon tittar på den stora bilden och säger att franska språket är det andra språket i internationella organisationer, det andra språket i världen när det gäller översättningar, det andra eller tredje språket inom undervisning i andra- eller tredje-språk i skolan. Det finns ingen anledning till oro: ”…förmodligen är det likadant på internet”.

Det är inte bara kvantitativt som man bör studera det franska språket fortsätter hon. Den stora frågan är om länderna i syd (de gamla kolonierna) i framtiden kommer att använda franskan som kommunikationsspråk. Här ligger utmaningen: ”Allt måste göras för att möjliggöra för de frankofona i Afrika, som i framtiden kommer att utgöra största delen av frankofonin och som kommer att bli mer och mer och bättre och bättre uppkopplade till nätet, att inte bara konsumera utan också producera skrivet innehåll.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Endast kommentarer undertecknade med namn publiceras.